Treenaa ryhmässä ja löydä lihastuntuma

Kaksi viikkoa sitten pidimme viimeisen tunnin kevään hienosta kuntouttavasta liikuntaryhmästä. Ryhmä koostui eri-ikäisistä motivoituneista kuntoutujista, joilla kaikilla oli liikkumista haittaavia tuki- ja liikuntaelin (TULE) ongelmia. Kuntouttava liikuntaryhmämme oli kohdistettu alaselkä-, lantio- ja alaraajaongelmaisille. Kokoonnuimme kerran viikossa FysioSaluksen salilla 60min tunnille yhteensä 10 kertaa. Ennen ryhmän alkua keräsimme jokaiselta osallistujalta henkilökohtaiset esitiedot vaivaan liittyen, jotta osasimme tarvittaessa kohdistaa yksilöllisiä harjoitteita tunnin aikana.

Tunnilla teimme terapeuttisia harjoitteita ja välineinä käytimme lähinnä keppiä ja vastuskuminauhoja. Fysioterapiassa terapeuttisella harjoittelulla tarkoitetaan aktiivisten ja toiminnallisten menetelmien käyttöä asiakkaan toimintakyvyn ja toimintarajoitteiden kaikilla osa-alueilla vaikuttamalla asiakkaan fyysisiin ominaisuuksiin ja kipuun sekä aktivoimalla hänen tietoista suhdettaan kuntoutumiseen (http://www.kaypahoito.fi). Liikkeet keskittyivät keskivartalon ja lantion hallintaan, alaraajojen linjaukseen ja liikkuvuuteen sekä tasapainon kehittämiseen.

b938c734f00f4870e7a0fac696ee68da

Harjoitteiden tekemisessä olennaisinta ei ole toistot ja sarjojen määrä, eikä se kuinka raskas liike on. Olennaisinta on liikkeen suorittaminen hallitusti oikeassa asennossa ja oikeita lihaksia käyttäen. Puhutaan liikemalleista ja liikekontrollista. Näihin malleihin eli tapaan liikkua tulee usein häiriöitä kun kehossa ilmenee kipua. Kipu on ihmiskehon keino kertoa sitä uhkaavasta kudosvauriosta. Ihminen pyrkii luontaisesti välttämään kipua, jolloin vältetään kipua aiheuttavien liikkeiden tekemistä ja kontrolli haetaan muualta kuin pitäisi. Esimerkiksi jos käsi ei nouse kunnolla sitä autetaan nostamalla hartialla tai lonkan kivun myötä kävellään ontumalla. Pikkuhiljaa väärä liikemalli alkaa kehittyä ja keho liikkuu kompensoiden ja saattaa aiheuttaa uuden ongelman. Liikekontrollin häiriöstä kärsivä asiakas ei yleensä itse tiedosta pahentavansa kipuaan omaksumillaan väärillä asento- ja liikemalleilla.

Liike on kuitenkin parasta lääkettä TULE -vaivojen hoidossa ja fysioterapiassa ohjaammekin usein terapeuttisia harjoitteita asiakkailemme joilla päästään vaikuttamaan vaivojen alkuperäiseen syyhyn. Kuntouttavan ryhmän ajatuksena on tehdä harjoitteita ohjatusti oikealla tekniikalla ja vahvistaa kuntoutujan voimavaroja toimintakyvyn paranemiseen. Harjoitteissa opettelemme aktivoimaan oikeat lihakset ja vahvistamaan niitä, jotta kehomme osaisi taas käyttää lihaksiaan aina seisoma-asennosta alkaen kohti liikettä ja liikkumista. Saimme hienoa palautetta ryhmästä ja moni koki harjoittelun tuottavan tulosta. Tässä ote yhdestä  palautteesta ryhmäläiseltä, joka oli tehnyt hienon oivalluksen:

Kuntoutuminen ollut kyllä aika nopeaa ja kehitystä tulee. Ryhmän paras anti itselle oli lihastuntuman kanssa treenaaminen. Ymmärsin jossain vaiheessa asennon muuttelun ja tuntuman hakemisen sitä kautta. Tähän saakka olen ollut pitkälle nk liikkeiden tekijä. Vajaa 4kk leikkauksesta en uskonut olevani kivuton ja toiminnallisuuden olevan tällä tasolla. Pitkälle ryhmän ansiota. Äsken vedin ekan mäki-intervallin sitten syksyn”

5249d1dd31f01a6a7cf392f5933a1c1c

Pelkkä manuaalinen, käsin tehtävä hoito ei aina fysioterapiassa riitä vaan asiakkaalta vaaditaan aktiivista otetta kuntoutuksen aikana eli harjoitteiden tekemistä ja fyysisten ominaisuuksien vahvistamista.  Tämän kaltaisilla interventioilla myös ennaltaehkäistään kuntoutettu ongelma. Ryhmän kautta pyrimme saamaan asiakkaat jatkamaan liikkumista kivuitta oikeita liikemalleja hyödyntäen ja toivon mukaan pystyvät palaamaan omiin harrastuksiin tai yleisesti aktiiviseen elämäntapaan. Kun ihminen oppii tunnistamaan oman kehon toimintaa, oivaltaa sille soveltuvia asentoja ja harjoitteita ja vielä kontrolloimaan lihaksiaan oikein se on isoin palvelus tuki- ja liikuntaelimistöä kohtaan eli Sinua itseäsi varten. Kehosi palkitsee sen kivuttomuudella ja toimintakyvyllä! 🙂

Jatkamme ryhmien kanssa kesän jälkeen. Pyrimme pitämään syksyllä kaksi ryhmää niska-hartia-olkapää sekä alaselkä-lantio-alaraaja max 10 hlö/ryhmä. Tarkemman ajankohdan ilmoitamme myöhemmin. Ole kuulolla ja ota yhteyttä!

Ryhmäläisille ja kaikille muillekin aktiivista kevättä ja hyvää Vapun aikaa! Liikkukaa koska pystytte siihen 🙂

Teemu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *