Osteopaattinen fysioterapia

 

Osteopatia on hoitomuoto, joka sopii kaikille. Sen tarkoituksena on kehon rakenteellisten ja toiminnallisten häiriö- ja kiputilojen tutkiminen, hoito ja ennaltaehkäisy. Osteopatiassa keho nähdään kokonaisuutena, kehon kaikki eri osat ja järjestelmät ovat sidoksissa toisiinsa; lihakset, nivelet, verenkierto ja hermosto, sekä yhtenä erittäin tärkeänä osana sidekudos eli faskia. Se ympäröi jokaista lihasta, elintä, hermoa ja verisuonta ja yhdistää kehon osat eri puolita toisiinsa. Häiriö yhdessä kehon osassa voi aiheuttaa oireita toisessa. Siksi osteopaattinen tutkimus ja hoito kohdistuvat aina koko kehoon.

Osteopatiassa kehoa hoidetaan manuaalisesti eli käsin – erilaisten manuaalisten tekniikoiden avulla kehon jännitys- ja lukkotilat saa avattua sekä kehon asentoa ja ryhtiä korjattua halutulla tavalla. Näin pyritään palauttamaan kehon terveys ja toimintakyky. Käytetyt tekniikat ovat pääsääntöisesti pehmytkudostekniikoita, jotka kohdistuvat faskioihin, lihaksiin ja jänteisiin. Lisäksi on mobilisaatiotekniikoita, joilla lisätään nivelten liikkuvuutta tehokkaasti ja turvallisesti.

Osteopaattisessa hoidossa ei vain rauhoiteta oiretta vaan etsitään vaivan todellinen syy. Tutkimuksessa hyödynnetään vahvaa anatomian ja fysiologian osaamista ja testauksen lisäksi tutkitaan paljon käsillä tunnustelemalla.  Kokemuksen myötä kädet herkistyvät tuntemaan eri jännitystiloja ja häiriöitä kehossa.

Fysiosaluksen fysioterapeutti Liisa Loikkanen on suorittanut osteopaattisia opintoja ja hyödyntää tätä osaamistaan työssään. Kutsumme hoitomuotoa osteopaattiseksi fysioterapiaksi, koska fysioterapia puoli on tietysti myös vahvasti mukana. Hoitomenetelmä valitaan aina asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiden. Jokaisella kerralla selvitetään, onko ongelman taustalla esimerkiksi jonkinlainen lihasepätasapaino tai asennon hallintaan liittyvä toimintahäiriö, joka kannattaa huomiota myös fysioterapian näkökulmasta. Fysioterapiaan liittyy terapeuttinen harjoittelu, joka on fysioterapeutin ohjaamaa tarkoin yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaan suunniteltua harjoittelua. Sen avulla vaikutettaan positiivisesti mm. kehon lihastasapainoon, asennonhallintaan, ryhtiin sekä liikkuvuuteen. Se on tärkeä osa kuntoutumista ja sen avulla pystytään ennaltaehkäisemään uusia rasitusperäisiä ongelmia.